Spannschlossmuttern DIN 1480, poliert

Niro
Rostfrei
Werkstoff:
A2
Ausführung:
Gesenkgeschmiedet
Spannschlossmuttern DIN 1480 - A2, poliert
Spannschlossmuttern DIN 1480 - A2, poliert
Artikel-Nr. d1 [mm] d2 [mm] e [mm] f [mm] h [mm] l1 [mm] m1 [mm] m2 [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
91100008d1 M 8 d2 15 e 23 f 11 h 8 l1 110 m1 15 m2 8 Gewicht 9,5 VPE 1 M 8 15 23 11 8 110 15 8 9,50 1
91100010d1 M 10 d2 18 e 30 f 14 h 9 l1 125 m1 18 m2 9 Gewicht 15,5 VPE 1 M 10 18 30 14 9 125 18 9 15,50 1
91100012d1 M 12 d2 21 e 34 f 16 h 11 l1 125 m1 21 m2 11 Gewicht 20,5 VPE 1 M 12 21 34 16 11 125 21 11 20,50 1
91100016d1 M 16 d2 27 e 42 f 20 h 14 l1 170 m1 27 m2 14 Gewicht 42 VPE 1 M 16 27 42 20 14 170 27 14 42,00 1
91100020d1 M 20 d2 34 e 52 f 24 h 17 l1 200 m1 34 m2 17 Gewicht 74 VPE 1 M 20 34 52 24 17 200 34 17 74,00 1
Artikel-Nr. d1 [mm] d2 [mm] e [mm] f [mm] h [mm] l1 [mm] m1 [mm] m2 [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
91100008d1 M 8 d2 15 e 23 f 11 h 8 l1 110 m1 15 m2 8 Gewicht 9,5 VPE 1 M 8 15 23 11 8 110 15 8 9,50 1
91100010d1 M 10 d2 18 e 30 f 14 h 9 l1 125 m1 18 m2 9 Gewicht 15,5 VPE 1 M 10 18 30 14 9 125 18 9 15,50 1
91100012d1 M 12 d2 21 e 34 f 16 h 11 l1 125 m1 21 m2 11 Gewicht 20,5 VPE 1 M 12 21 34 16 11 125 21 11 20,50 1
91100016d1 M 16 d2 27 e 42 f 20 h 14 l1 170 m1 27 m2 14 Gewicht 42 VPE 1 M 16 27 42 20 14 170 27 14 42,00 1
91100020d1 M 20 d2 34 e 52 f 24 h 17 l1 200 m1 34 m2 17 Gewicht 74 VPE 1 M 20 34 52 24 17 200 34 17 74,00 1
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)
Filtern nach:
Kontakt